Vertrouwenskwestie(s)

Seksuele intimidatie, misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag vinden helaas ook in de sportwereld plaats. Ook in de vechtsport. Dojo Sakura wil er alles aan doen om dit probleem te bestrijden, en betrokkenen naar de juiste ondersteuning te begeleiden mocht dit onverhoopt voorkomen. Binnen dojo Sakura hebben wij hiervoor een Vertrouwenspersoon aangesteld, te weten de heer Glen Huisman.

Seksueel misbruik, discriminatie, bedreiging, pesterijen en lichamelijke en geestelijke mishandeling zijn onacceptabel. Om onze leden te helpen die ermee te maken krijgen, zijn er Vertrouwenscontactpersonen aangesteld voor de Nederlandse Vechtsportautoriteit.

Vertrouwenscontactpersonen
Een vertrouwenscontactpersoon (hierna: VCP) is iemand bij wie een melding kan worden gedaan van grensoverschrijdend gedrag. Als er geen (veilige) mogelijkheid is om bij een trainer of sportschoolhouder melding te doen van grensoverschrijdend gedrag, dan kan dit altijd bij een VCP. Hij of zij is er om te luisteren, begrip te tonen en eventueel een gepaste vorm van troost te bieden als dit nodig is. Daarnaast moet de melder zo goed mogelijk zijn/haar verhaal kunnen doen. De VCP kan dan achterhalen wat er is gebeurd, en een inschatting maken van wat de beste vervolgstappen zijn. Een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt altijd in vertrouwelijkheid gedaan. Vertrouwelijkheid betekent niet hetzelfde als geheimhouding. Vertrouwelijkheid houdt in dat een VCP een melding van grensoverschrijdend gedrag nooit zomaar met iemand mag delen. Concrete meldingen van verregaand seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie of aanranding, moeten wel worden gemeld. Hiervoor neemt de VCP contact op met het Centrum Veilige Sport.

Vertrouwenspersoon van Dojo Sakura

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de vereniging is de heer Glen Huisman, telefonisch te bereiken onder nummer 06-55180741 en per mail g.huisman@upcmail.nl.

Afhankelijk van de aard en de ernst van de melding, en de behoeften van de melder, kan de VCP doorverwijzen naar:

 

Pin It on Pinterest