Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Kickboksvereniging Sakura, gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65568206. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • De website https://www.kickboxing-sakura.nl/ bezoekt;
 • Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
 • Lid wordt;
 • Zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;
 • Via het contactformulier contact met ons opneemt.

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer (Iban)
 • Lidmaatschapsnummer
 • Soort lidmaatschap
 • Maatkleding (shirt en broekje)
 • Data afgelegde examen
 • Data afgelegde Kumite’s
 • Eventuele sportblessures of (sport) medische klachten die noodzakelijk zijn voor de trainers
 • Zoetermeer Pas nummer indien van toepassing
 • Financiële en fiscale betaalhistorie

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Nieuwsbrieven te verzenden;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • De dienstverlening te verbeteren;
 • De website te optimaliseren;
 • De gegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen bijv. voor de belastingdienst.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met Raimond Honig, raimond@kickboxing-sakura.nl of via 06-53153573 voor:

 • Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 • Correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 • Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Kickboksvereniging Sakura.
 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 • De Nationale bond Federatie Oosterse Gevechtskunsten, Sectie Ringcontactsporten (FOG)
 • Organisatoren van Clinic’s en vechtsportgala’s

Deze derden gebruiken de gegevens voor:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Nieuwsbrieven te verzenden;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Deelname aan evenementen en of sportwedstrijden.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

 1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Pin It on Pinterest